اطلاعات فنی

Technical Information

1 سال پیش

روش حمل و نقل کابل

برای جابجایی و انتقال سیم و کابل ها که به صورت کلاف هستند محدودیت خاصی وجود ندارد. فقط نباید با وسایل داغ، مایعات و اجسام نوک تیز تماس داشته باشند.

1 سال پیش

اصول سیم کشی ساختمان :

در سیم کشی ساختمان سطح مقطع هادی ها با عوامل زیر تعیین می شود: ۱) حداکثر دمای مجاز ۲) افت ولتاژ مجاز

صنایع سیم و کابل کمان
LOADING