سیم افشان 1x240

FLEXIBLE WIRE 1x240

این نوع سیم ها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است.

استاندارد: 60227 IEC 02 یا ISIRI (607) 02

سطح ولتاژ: 450/750 ولت

ضخامت عایق (mm)

INSULATION THICKNESS (mm)

2/2

جنس عایق

Insulation material

PVC

حداکثر مقاومت الکتریکی هادی (Ω/KM)

MAX. CONDUCTOR RESISTANCE (Ω/KM)

0/0801

سطح مقطع (mm2)

CROSS SECTION (mm2)

240

جنس هادی

Conductor material

مس

ساختار هادی

CONDUCTOR STRUCTURE

افشان (کلاس 5)

تعداد رشته

NUMBER OF CORE

1
صنایع سیم و کابل کمان
LOADING