1 سال پیش
ده مقصد عمده صادرات و واردات کشور در ۵ ماهه سال ۹۸

ده مقصد عمده صادرات و واردات کشور در ۵ ماهه سال ۹۸

۱۰ مقصد نخست صادراتی و وارداتی کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ترتیب کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، آلمان و هند (برخی کشورها در لیست صادرات و واردات مشترک هستند.) بوده اند.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند صادرات و واردات کشور طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: ۲۴.۹ درصد از صادرات ایران در این مدت به چین، ۲۱.۹ درصد به عراق، ۱۳.۸ درصد به ترکیه، ۹.۳ درصد به امارات و ۵.۰۴ درصد به افغانستان بوده است. در این مدت ۲۵ درصد از صادرات ایران نیز به سایر کشورهای جهان انجام شده است. صادرات بدون نفت خام ایران به چین به عنوان بزرگترین مقصد کالاهای ایرانی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۴ میلیارد دلار بوده و سهم آن از مجموع ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام کشور از ۱۹.۵ درصد در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به ۲۴.۹ درصد رسیده است.

صادرات کالایی ایران به عراق که طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، در میان مقاصد صادراتی کشور، جایگاه سوم را داشته، در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸ با ارزش صادرات ۳.۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفته و سهم حدود ۲۱ درصدی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و سهم تقریبا ۱۴ درصدی رتبه سوم را در میان ۵ کشور عمده صادراتی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این کشور طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در میان ۵ کشور عمده مقصد صادرات ایران قرار نداشته است.

مقاصد عمده وارداتی

در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸ به ترتیب کشورهای چین با رقم ۴.۳ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با حدود ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۲ میلیارد دلار، هند با ۱.۹ میلیارد دلار و آلمان با ۸۶۵ میلیارد دلار، ۵ کشور عمده طرف معامله واردات کالایی ایران بوده اند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۷، کره جنوبی نیز جزء مبادی عمده واردات کالایی ایران بوده است.

به این ترتیب در مدت زمان مورد بررسی، ۲۴.۲ درصد از واردات ایران از چین، ۱۷.۱ درصد از امارات، ۱۲.۵ درصد از ترکیه، ۱۰.۶ درصد از هند، ۴.۹ درصد از آلمان و ۳۰.۸ درصد از سایر کشورهای جهان بوده است.

منبع خبر : انجمن صنفی سیم و کابل کمان

صنایع سیم و کابل کمان
LOADING