1 سال پیش
همکاری استاندارد و سازمان نظام مهندسی

همکاری استاندارد و سازمان نظام مهندسی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز

فصل اقتصاد – تفاهم نامه همکاری اداره کل استاندارد تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای بهبود وضعیت ساخت و ساز منعقد شد.

روز یکشینه در محل اداره کل استاندارد تهران، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل استاندارد تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار و بین این دو سازمان تفاهم نامه امضاء شد.

در این مراسم محمود رضا طاهری – مدیر کل استاندارد استان تهران –

با یادآوری اینکه سه سال پیش نیز تفاهم نامه ای مشابه این تفاهم نامه بین سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد، گفت: هر کاری که انجام می شود قطعاً کاستی هایی نیز دارد که باید دید و برطرف کرد. بنابراین ایرادات و کاستی تفاهم نامه پیشین شناسایی شده و در تفاهم نامه جدید در جهت رفع آن برآمده ایم. امیدواریم تفاهم نامه ای که منعقد می شود برای کل جامعه دارای مزیت باشد. این تفاهم نامه یک نگاه ویژه به قوانین بالا دستی همچون قوانین سازمان نظام مهندسی، قانون توسعه استاندارد که سال گذشته مصوب شده و مصوبه های هیات وزیران برای مسائل ساختمانی خواهد داشت.

وی افزود:در این تفاهم نامه به دقت بررسی شده که در اجرا با عملی خلاف قوانین یاد شده و قوانین بالادستی مواجه نشود. اگر تدوین استاندارد مصالح ساختمانی از نگاه سازمان ملی استاندارد  نقطه شروع فرآیندهای ساختمانی است با مشارکت متخصصین باشد، قطعاً کمترین مشکلات پیش خواهد آمد. در بحث مصالح اگر انجمن ها، مهندسین ناظر در کمیته ها پای کار بیایند و نظرات فنی خود را ارائه دهند، قطع به یقین استاندارد آنها دارای کمترین نواقص خواهد بود، نمیگوییم بی نقص چرا که امکان پذیر نیست، اما کمترین نواقص پیدا خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان تهران تصریح کرد:

یکی از گله های انجمن ها از ما، استفاده تولیدکنندگان از مصالح ساختمانی غیر استاندارد است آن هم در شرایطی که در کشور مصالح ساختمانی استاندارد وجود دارد. مسلماً این عدم آگاهی هاست که تولیدکنندگان را به سمت مصالح غیر استاندارد کشانده است، لذا در این زمینه باید اطلاع رسانی ها و آگاه سازی ها از طرق مختلف اطلاع رسانی، برای مهندسین و مالکان انجام شود. طاهری اظهار کرد: در تفاهم نامه جدید، کمیته مشترکی ایجاد شده که سیاست گذاری ها و تصمیمات اصلی و نهایی را انجام می دهند. انجمن ها نیز بنا به موضوعات حتما در جلسات حضور خواهند داشت. سعی خواهیم کرد با هم افزایی که با سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهیم داشت، در راستای افزایش کیفیت مصالح ساختمانی از تولید تا اجرا گام برداریم.

در ادامه محمد طاهری – رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران –

در مراسم انتقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: مطمئناً یکی از بزرگترین مشکلاتی که در پخش کنترل کیفیت ساخت و سازهای شهری وجود دارد، عدم وجود قوانین و مقررات یا ایمنی ساختمان نیست، عدم تعادل مابین نهاد و ارگان هایی است که وظیفه کنترل کیفیت ساخت و ساز را بر عهده دارند. مطمئناً اداره کل استاندارد استان و سازمان نظام مهندسی دو نهادی هستند که میتوانند بزرگترین عامل باشند و نقش مهمی را در افزایش کیفیت ساخت و ساز ایفا کنند.

وی افزود: یکی از حفره هایی که در ساخت و سازهای شهری وجود دارد، عدم استفاده از مصالح استاندارد است که علاوه بر این که از عمر ساختمان ها می کاهد، عدم ایمنی را نیز به همراه دارد. انعقاد این تفاهم نامه که در راستای تفاهم نامه سه سال گذشته است، در برطرف کردن این حفره ها راه گشا خواهد بود. در این تفاهم نامه سعی شده تا آسیب ها را از بین برده و زمینه افزایش کیفیت ساخت و ساز شهری را فراهم کند.

منبع خبر : انجمن صنفی سیم و کابل

صنایع سیم و کابل کمان
LOADING