اخبار

News

10 ماه پیش

ده مقصد عمده صادرات و واردات کشور در ۵ ماهه سال ۹۸

۱۰ مقصد نخست صادراتی و وارداتی کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ترتیب کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، آلمان و هند (برخی کشورها در لیست صادرات و واردات مشترک هستند.) بوده اند.

10 ماه پیش

همکاری استاندارد و سازمان نظام مهندسی

فصل اقتصاد – تفاهم نامه همکاری اداره کل استاندارد تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای بهبود وضعیت ساخت و ساز منعقد شد.

نمودار تغییرات قیمت مس

Diagram of Copper Price

30روز گذشته

60روز گذشته

6ماه گذشته

یکسال گذشته

پنج سال گذشته

صنایع سیم و کایل کمان
LOADING