نمایندگی های فروش

Agencies

نمایندگان فروش داخل ایران

فروشگاه: کابل ۱۲۸
آدرس: تهران. لاله زار جنوبی. پاساژ ایران
شماره تماس: ۰۲۱۳۳۱۱۱۸۱۶ – ۰۲۱۳۳۱۱۲۱۶۱
شماره فکس: ۰۲۱۳۳۹۴۳۲۷۳

نام نماینده:
آقای ایلخانی

فروشگاه:الکتروصنعت
آدرس: زنجان. خیابان امام. کوچه باشگاه. جنب بانک رفاه. پلاک23
شماره تماس: 02433333088
شماره فکس: 02433334983

نام نماینده:
آقای ایوبی

فروشگاه: فروشگاه کابل کمان
آدرس: رشت. خیابان تختی. نبش پاساژ تختی
شماره تماس: ۰۱۳۳۳۲۳۲۵۱۱ – ۰۱۳۳۳۲۶۰۱۹۷
شماره فکس: ۰۱۳۳۳۲۶۱۱۵۸

نام نماینده:
آقای ایلخانی

فروشگاه: الکتریکی خاوری
آدرس: لنگرود. خیان امام.
شماره تماس: 01342522125
شماره فکس: 01342542285

نام نماینده:
آقای خاوری

فروشگاه: کالای برق غیبی
آدرس: تهران. خیابان لاله زار نو. کوچه امین زاده. پاساژ پارس
شماره تماس: ۰۲۱۳۳۹۱۳۴۴۰
شماره فکس: ۰۲۱۳۳۹۸۵۶۹۱

نام نماینده:
آقای غیبی

فروشگاه: الکتروکمان
آدرس: قزوین. خیابان سعدی شمالی. مقابل بانک سینا. ابتدای کوچه زعفرانیه
شماره تماس: ۰۲۸۳۳۳۵۹۶۶۳
شماره فکس: ۰۲۸۳۳۳۵۹۶۹۴

نام نماینده:
آقای قونشی

فروشگاه:الکترو تکنیک حبیب
آدرس: تهران. لاله زار جنوبی. کوچه بوشهری. پاساژ نیروصنعت. طبقه همکف. پلاک ۷
شماره تماس: ۰۲۱۳۳۱۱۰۰۳۷
شماره فکس: ۰۲۱۳۳۹۱۳۳۵۱

نام نماینده:
آقای بیگ محمدی

فروشگاه: امین موج پویا (کابل های RF)
آدرس: تهران. خیابان انقلاب. خیابان کارگر جنوبی. کوچه مهدیزاده. پلاک ۲۷. واحد ۱۰
شماره تماس: ۰۲۱۶۶۵۹۴۹۳۰ – ۲۱۶۶۵۹۴۹۳۱
شماره فکس: ۰۲۱۶۶۵۹۴۹۳۲

نام نماینده:
آقای ضامن جانی

فروشگاه: کاسپین دلگشا
آدرس: مازندران و گلستان. سلمان شهر. ابتدای خیابان آرا
شماره تماس: ۰۱۱۵۴۶۳۱۴۷۰-۷۲
شماره فکس: ۰۱۱۵۴۶۳۲۶۹۲

نام نماینده:
آقای عموزاده

فروشگاه: الکتروکمان
آدرس: قزوین. خیابان سعدی شمالی. مقابل بانک سینا. ابتدای کوچه زعفرانیه
شماره تماس: ۰۲۸۳۳۳۵۹۶۶۳
شماره فکس: ۰۲۸۳۳۳۵۹۶۹۴

نام نماینده:
آقای قونشی

فروشگاه: امین موج پویا (کابل های RF)
آدرس: تهران. خیابان انقلاب. خیابان کارگر جنوبی. کوچه مهدیزاده. پلاک ۲۷. واحد ۱۰
شماره تماس: ۰۲۱۶۶۵۹۴۹۳۰ – ۲۱۶۶۵۹۴۹۳۱
شماره فکس: ۰۲۱۶۶۵۹۴۹۳۲

نام نماینده:
آقای ضامن جانی
صنایع سیم و کابل کمان
LOADING